Lafargue, Paul

Voor wie het bezit, neemt geld de plaats in van deugd.

    – Paul Lafargue, La Religion du capital, vert. R.H.