Aragon, Louis

We moeten protest aantekenen tegen de uitdrukking: Kunstmatige paradijzen. Het is een pleonasme.

    – Louis Aragon, Traité du style, vert. R.H.