Lafargue, Paul

Buiten een volle buik die vrolijk zijn voedsel verteert en krachtige, bevredigde zintuigen, is alles ijdelheid en kwelling des geestes.

    – Paul Lafargue, La Religion du capital, vert. R.H.