Kafka, Franz

Het feit dat er niets anders dan een geestelijke wereld bestaat, ontneemt ons de hoop en geeft ons de zekerheid.

    – Franz Kafka, Aphorismen aus dem Nachlaß 62, vert. M.d.H.