Emmens, J.A.

Ongelovig. Het tegendeel van wantrouwig, want wantrouwen is een vorm van geloof.

    – J.A. Emmens, Aforismen