Chamfort

Sommige zaken zijn makkelijker te legaliseren dan te legitimeren.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.