Kafka, Franz

Als een weg in de herfst: amper schoongeveegd of hij raakt weer bedekt met dorre bladeren.

    – Franz Kafka, Aphorismen aus dem Nachlaß 15, vert. M.d.H.