Lichtenberg, G.C.

Dat de mens het edelste schepsel is, kan al worden opgemaakt uit het feit dat nog geen enkel ander schepsel hem heeft tegengesproken.

    – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D328, vert. M.d.H.