Serner, Walter

Niemand is zo ontoegeeflijk als hij zich voordoet. Zelden is iemand zo meegaand als je hem zou willen hebben.

    – Walter Serner, Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochstapler und solche die es werden wollen, vert. Erik de Smedt