Proust, Marcel

De plicht en de taak van een schrijver zijn die van een vertaler.

    – Marcel Proust, Le Temps retrouvé, vert. Marjan Hof