Marcus Aurelius

De een veracht de ander, maar ze praten elkaar naar de mond; de een wil zich verheffen boven de ander, maar ze kruipen voor elkaar.

    – Marcus Aurelius, Persoonlijke notities 11:14, vert. Simone Mooij-Valk