Proust, Marcel

Hoe persoonlijk we onze woorden ook proberen te maken, al schrijvend conformeren we ons niettemin aan bepaalde oude, collectieve gebruiken, en de gedachte om het uiterlijk te beschrijven van een ding dat een indruk bij ons teweegbrengt is misschien wel iets wat evengoed niet had kunnen bestaan als de beschaving een andere loop had genomen, net als het gebruik om vlees te bakken of kleren te dragen.

    – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof