Emmens, J.A.

Realist. Iemand die zijn levensbeschouwing opoffert aan zijn behoeften. Idealist. Iemand die zijn behoeften opoffert aan zijn levensbeschouwing.

    – J.A. Emmens, Aforismen