Emmens, J.A.

Tegenvallen en meevallen. Leren aanvaarden dat men valt zoals men valt.

    – J.A. Emmens, Aforismen