Kraus, Karl

Een van de meest verspreide ziekten is de diagnose.

    – Karl Kraus, Pro domo et mundo, vert. Erik de Smedt