Emmens, J.A.

Opgeven. Wat geef ik op? Iets waaraan ik waarde hecht, of de waarde die ik eraan hecht.

    – J.A. Emmens, Aforismen