Kafka, Franz

Als je toch eens een indiaan was, direct paraat, en op het dravende paard, schuin in de lucht, telkens even trilde boven de drillende grond, tot je de sporen losliet, want er waren geen sporen, tot je de teugels wegwierp, want er waren geen teugels, en het land voor je uit nog net als vlakgemaaide heide zag, zonder paardenhals en paardenkop al.

    – Franz Kafka, ‘Wunsch, Indianer zu werden’, in Betrachtung, vert. M.d.H.