Emmens, J.A.

Eeuwige schoonheid. Het merendeel van de thans bekende kunstwerken werd niet voor de eeuwigheid en niet als schoonheid gecreëerd.

    – J.A. Emmens, Aforismen