Marcus Aurelius

Waar de fout werd gemaakt, ligt de bron van het kwaad. En misschien werd er wel geen fout gemaakt.

    Marcus Aurelius, Overpeinzingen 9:38, vert. School voor Filosofie