Kraus, Karl

De duivel is een optimist als hij gelooft dat hij de mensen slechter kan maken.

    – Karl Kraus, Pro domo et mundo, vert. Erik de Smedt