Emmens, J.A.

Mens (De). Het dier dat moeite heeft met de teeltkeus.

    – J.A. Emmens, Aforismen