Porchia, Antonio

Haast altijd zijn wij in alles samen, het heelal en ik, en niet één insect méér, en niet één atoom méér.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson