Porchia, Antonio

Waar alles iets anders weerspiegelt, wat is daar iets, en wat is alles?

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson