Porchia, Antonio

Met mijn kluistering aan de aarde betaal ik de vrijheid van mijn ogen.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson