Kraus, Karl

Het christendom heeft de erotische maaltijd verrijkt met het voorgerecht van de nieuwsgierigheid en bedorven met het nagerecht van het berouw.

    – Karl Kraus, Sprüche und Widersprüche, vert. Erik de Smedt