Kafka, Franz

Dat onze taak precies even groot is als ons leven, geeft er een schijn van oneindigheid aan.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.