Emmens, J.A.

Christus (Leven van). De masochistische versie van het verhaal waarvan de geschiedenis van Oedipus de sadistische versie is.

    – J.A. Emmens, Aforismen