Kafka, Franz

Verscheidenheid van de manieren waarop je tegen, zeg, een appel kunt aankijken: de manier van de kleine jongen, die zijn nek moet uitstrekken om de appel nog net op het tafelblad te zien, en de manier van de heer des huizes die de appel pakt en ongehinderd aan de disgenoot geeft.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.