Kafka, Franz

Adams eerste huisdier na de verdrijving uit het paradijs was de slang.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.