Cioran, Emil

Op zichzelf is elk denkbeeld neutraal, of zou dat moeten zijn; maar het wordt bezield door de mens, opgepookt door zijn driften en wanen.

    – Emil Cioran, Précis de décomposition, vert. M.d.H./R.H.