Kraus, Karl

De bibliofiel heeft zo ongeveer dezelfde relatie tot de literatuur als de postzegelverzamelaar tot de geografie.

    – Karl Kraus, Nachts, vert. Erik de Smedt