Schopenhauer, Arthur

Het grote publiek denkt dat voor boeken hetzelfde geldt als voor eieren: dat ze vers geconsumeerd moeten worden.

    – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen