Kafka, Franz

Wij werden geschapen om in het paradijs te leven, het paradijs was bestemd om ons te dienen. Onze bestemming is veranderd, die van het paradijs niet.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.