Kafka, Franz

Je verklaart het bestaan als een rusten, een rusten in de beweging.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.