M.d.H.

De mens is een door hartstochten gedreven dier dat zijn verstand vooral gebruikt om die hartstochten te verhullen.

    – M.d.H., nawoord bij Mme de Lafayette, De prinses van Tende