Goethe, J.W. von

Al het scherpzinnige is al een keer gedacht, je moet alleen proberen het nog eens te denken.

    – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt