Schopenhauer, Arthur

Het slechte te minachten is een plicht jegens het goede.

    – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen