Schopenhauer, Arthur

Het nieuwe is zelden goed, omdat het goede slechts korte tijd nieuw is.

    – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen