Kafka, Franz

Zelfvergetelheid of zelfopheffing van de kunst: wat vlucht is, doet zich voor als wandeling of zelfs als aanval.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.