Goethe, J.W. von

Aan mateloze dadendrang, op welk gebied dan ook, ga je uiteindelijk te gronde.

    – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt