Loeckx, Jean

Luiheid is de meest werkzame drijfveer.

    – Jean Loeckx