Porchia, Antonio

Voor grote dingen rest je zelfs geen minuut meer; maar er rest je nog een eeuwigheid – voor kleine dingen.

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson