Goethe, J.W. von

Het beste wat we van de geschiedenis krijgen is de geestdrift die ze teweegbrengt.

    – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt