Houellebecq, Michel

Niet zijn status als voortplanter maar zijn plaats in het productieproces maakt de westerse mens tot wie hij is.

    – Michel Houellebecq, De kaart en het gebied, vert. M.d.H.