Kafka, Franz

Het gruwelijkste van de dood: een schijnbaar einde veroorzaakt echte pijn.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.