Houellebecq, Michel

Binnen een sociale soort is individualiteit niet veel meer dan een kortstondige fictie.

    – Michel Houellebecq, De kaart en het gebied, vert. M.d.H.