Goethe, J.W. von

Al wat onze geest verruimt zonder onze macht over onszelf te vergroten, is verderfelijk.

    – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt