Kafka, Franz

Zo min mogelijk liegen doe je alleen als je zo min mogelijk liegt, niet als je er zo min mogelijk gelegenheid toe hebt.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.