M.d.H.

Verlangen naar het blijvende, en het geblevene ontvluchten.

    – M.d.H.