Loeckx, Jean

Ontlettering werkt het letterlijk nemen der dingen in de hand.

    – Jean Loeckx